Bible pro nejmenší

Země zaslíbená

Duchovní pořady

Premiéra: 2.11.2012

Výroba: 2007

Nakonec přišel čas, aby Boží lid vstoupil do země zaslíbené. Nejdřív ale museli překročit řeku Jordán. Nebyly tam žádné mosty ani čluny. Bůh řekl kněžím, aby vzali svatou truhlu a vstoupili s ní do vody. Když to udělali, Bůh vytvořil suchou cestu, a tak mohl jeho lid přejít na druhý břeh řeky...

Duchovní pořady

Premiéra: 2.11.2012

Výroba: 2007