I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

BET LECHEM - vnitřní domov

Remigie Anna Češíková - boromejka

Dokumentaristika

Premiéra: 29.5.2013

Výroba: 2013

 Papežská kolej Nepomucenum v Římě je především kněžským seminářem pro české bohoslovce a kněze, kteří dělají postgraduální studia na papežských univerzitách. V poslední době k nim přibyli studující kněží z celého světa. Od založení koleje v roce 1929 jsou zde přítomné i řeholní sestry boromejky. V roce 1978 musely svůj téměř padesátiletý pobyt z politických důvodů přerušit. Nemohly se vrátit zpět do vlasti, zůstaly ve Vídni. V Nepomucenu je na 22 let vystřídaly polské sestry Matky Božího milosrdenství. Po svatořečení jejich sestry Faustyny Kowalské v roce 2000, sestry ukončily v Nepomucenu svou činnost . V tomto jubilejním roce se Boromejky do české koleje vrátily. Přivezla je sem sestra Remigie Češíková, tehdejší generální představená sester. Komunita sester se stará o domácnost koleje, některé ze sester zde studují. Vedle konkrétní každodenní činnosti chtějí mladým studentům svědčit o svém životě zasvěceném milosrdenství a modlitbě. Souběžně zde od roku 2006 probíhá římská část kanonizačního řízení se služebnicí Boží Matkou Vojtěchou Hasmandovou. O ní nám sdělila její postulátorka SM. Remigie Anna Češíková SCB.

Dokumentaristika

Premiéra: 29.5.2013

Výroba: 2013