I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Můj Bůh a Walter

Vtělení

Duchovní pořady

Premiéra: 6.11.2013

Výroba: 2011

V desáté části autoři vysvětlují, proč se Bůh stal člověkem, zabývají se otázkou vtělení jakožto součástí Božího plánu na spásu člověka, který po svém pádu ztratil společenství s Bohem. Tento plán zahrnuje dlouhé přípravné období, kdy se Bůh dává poznat izraelskému lidu prostřednictvím proroků a vrcholí příchodem Ježíše Krista a jeho obětí, která usmíří všechny hříchy a obnoví přátelství člověka s Bohem. Člověk se stává novým stvoření, když přijme Kristovu oběť a spojí s ní svůj život. Znakem nového stvoření je křest.

Duchovní pořady

Premiéra: 6.11.2013

Výroba: 2011