I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Můj Bůh a Walter

Vykoupení

Duchovní pořady

Premiéra: 20.11.2013

Výroba: 2011

Dvanáctá část vysvětluje, proč v Ježíšově smrti na kříži spočívá naše spása a vykoupení. Ježíš svou obětí na kříži vykoná akt nekonečné lásky Božího Syna k Otci a tento akt má moc odpouštět hříchy, které jsou nedostatkem lásky a ničí jednotu člověka s Bohem. Jedině oběť bohočlověka Ježíše Krista dokáže tento nedostatek vyvážit a člověka obnovit.

Duchovní pořady

Premiéra: 20.11.2013

Výroba: 2011