I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Ohlédnutí za Festivalem dobrých zpráv 2013

Dokumentaristika

Premiéra: 19.1.2014

Výroba: 2014

Slavnostním večerem ze studia Jan Pavel II. provázel moderátor Adam Parma. Všechny diváky v sále, ale také u televizních obrazovek svým vystoupením potešila ostravská hudební rodinná skupina MAROD (MA-tláškovic ROD-ina), která hraje vlastní tvorbu. 

Na pódiu předali některá ocenění významní hosté a podporovatelé nejen televize Noe, ale právě Festivalu dobrých zpráv. Pozvání přijali Mgr. Jaromír Javůrek a P. Petr Chovanec, SDB.

Porota letos udělila kromě hlavních tří cen i pět čestných uznání a tři zvláštní ocenění. Samotní díváci ve svém hlasování také rozhodli o třech nejlepších filmech z jejich pohledu.

P. Leoš Ryška, SDB, ředitel Festivalu dobrých zpráv a ředitel televize Noe vylosoval výherce z řad hlasujících diváků, který získal satelitní soupravu. Na závěr večera poděkoval všem filmařům, kteří poslali svá díla do letošního festivalu, poděkoval divákům a odborné porotě.

Ocenění
Cena poroty:
1. místo
Sledge hokej - Matej Ligač, Akadémia umení v Banskej Bystrici

2. místo
Vydržet a nepadnout - Petr Baran

3. místo
Brumlik a Animuk - Jan Bohuslav, FAMU

Cena diváka:
1. místo
Žijeme mezi vámi… - Lucie Pracná, Telepace s.r.o.

2. místo
Růže a meč intermezzo – umělecké ztvárnění myšlenky připravovaného filmu - Monika Jarošková, o.s. Art Klapka

3. místo
Cínová duša - Oto Vojtičko, Beáta Oravcová, rEhit s.r.o.

Čestná uznání poroty:
O kom, o čem – O paní Vlastimile Češkové - Zbyněk Pop, Studio 107

Oázy Perlového Ostrova - Martin J. Rýznar

Bača Milan od Juraja do Šimona - Ján Kúska, Nicolausfilm

Cínová duša - Oto Vojtičko, Beáta Oravcová, rEhit s.r.o.

Poslední „V“ Václava Havla - Jan Rendl, FAMU

Cena za humor

Inspektoři - Martin Bohadlo, Bohousch Production

Cena od dětí dětem

Namalujme Olympiádu! - Zuzana Jungmanová, Czech School Without Borders, London

Zvláštním oceněním poroty za radost z naplněného života byla oceněna Vlastimila Češková.

Dokumentaristika

Premiéra: 19.1.2014

Výroba: 2014