I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Mwebare kwija - Klinika v buši

Dokumentaristika

Premiéra: 1.3.2014

Výroba: 2014

Shalom for Uganda je nezisková organizace zaměřená na pomoc místním obyvatelům přímo v jejích komunitách. Je to tým dobrovolníků profesionálů - lékaři, psychoterapeuti, sociální pracovníci, kteří chtějí své vědomosti využít v prospěch komunity Shalom for Uganda.
Členové SFU pracují jako dobrovolníci a peníze od dárců používají přímo na projekty, čímž minimalizují náklady na administrativu.

Dokumentaristika

Premiéra: 1.3.2014

Výroba: 2014