I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

BET LECHEM - vnitřní domov

Pavel Mráček - o Panně Marii Guadalupe

Dokumentaristika

Premiéra: 26.11.2014

Výroba: 2014

Obraz Panny Marie – je znám po celém světě. Zázrak Mariin, zcela neuvěřitelné skutečnosti, přesahující možnosti lidské techniky, zkoumali experti z NASA - Prof. Philips Callahan, Dr. Richard Kuhn (nositel Nobelovy ceny za chemii) a celá řada vědců a odborníků, kteří provedli mnoho analýz.

Ing.Pavel Karel Mráček OP říká (a také uvádí v knize Zjevení Panny Marie v Mexiku - nakl. Matice cyrilometodějská), že Panna Maria Gudalupská je v Mexiku a v Latinské Americe všudypřítomná v domácnostech i na místech veřejných. A to nám potvrdila i autorka dokumentu J.K.Studničková, která v Mexiku natáčela. Plášť s vyobrazením Panny Marie Gudalupské se z neznámých důvodů zachoval jako inverzní barevný film ve fotoaparátu, který neviditelnou madonu zachytil. Tento závěr podpořil i zástupce firmy Kodak v Mexiku, který v roce l963 prohlásil, že obraz se na plášti se svou podstatou mnohem více podobá fotografii než namalovanému obrazu. Na obraze není barvivo rostlinného, živočišného ani nerostného původu. Barvy jsou stále živé a jakoby jsou vyzařovány nad látkou, podobně jako u Torínského plátna.

Nejpodivuhodnější je na obraze Mariino oko, ve kterém se pod mikroskopem zrcadlí množství postav odpovídajících podobou portrétům tehdejších účastníků.

Dále pak bylo na obraze v části lůna Panny Marie zřetelně slyšet údery srdce. K tomu ukázaly videozáběry režiséra Johna Birda na tom samém místě pohyby, jaké bývají u ženy v posledním měsíci těhotenství. A tak dále.

Poutní místo je součástí města Mexico City. Obyvatelé země Mexika před 500 lety v době zázraku byli Aztékové. Měli velikou kulturu a své náboženství, které bylo kruté. Přinášeli bohu (opeřený had) lidské oběti, až 20 tisíc ročně. Na pyramidách obětovali otroky a válečné zajatce tak, že jim rozřízli hruď, vyrvali bijící srdce, vypili krev a nakonec oběť snědli. Do této situace přišli do Mexika Španělé a zanedlouho se stala fantastická událost. Stalo se 10. prosince 1531, kdy se Indiánovi Juanu Diegovi zjevila Panna Maria. Po této události se nechalo pokřtít 8 milionů Aztéků. A dnes je místo zjevení, se svými 20 miliony poutníky ročně, jedním z nejnavštěvovanějších poutních míst na světě.

Panna Maria jako naše útočiště, hájemství a vnitřní domov, který ona sama pak vytváří pro Krista ve svém lůně, zvláště pak její těhotná podoba z Guadalupe. A o ní nám v novém díle cyklu Bet-Lechem vypráví dominikánský terciář Pavel Mráček v pražském Arcibiskupském paláci a okolí.

Dokumentaristika

Premiéra: 26.11.2014

Výroba: 2014