I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Na pořadu rodina

Péče o prarodiče

Publicistika

Premiéra: 31.3.2015

Výroba: 2015

Co přináší soužití s prarodiči. Je to výhoda či nevýhoda? O službě v závěru života si budeme povídat s manželi Pavlem a Ludmilou Stuchlými.

Můžete si vzájemně odpovědět na otázky k danému tématu:

Byli bychom ochotni jít do mezigeneračního soužití? Popište si výhody a nevýhody vaší konkrétní situace.

Máme stanovené hranice mezi službou pro potřebné, a úkoly ve vlastní rodině? Vyhovuje nám to?

Vnímáte model mezigeneračního soužití jako obohacující?Publicistika

Premiéra: 31.3.2015

Výroba: 2015