I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Noční univerzita

P. Marián Kuffa - Příběhy ze života (1. část)

Duchovní pořady

Premiéra: 2.9.2015

Výroba: 2015

Slezská Lilie je mezinárodní křesťanský festival současné hudby přenášený pomocí vysílání TV Noe do celého světa. Jeho cílem je vytvářet klidnou atmosféru lidské sounáležitosti a snažit se pomáhat překonávat bariéry společenských předsudků nejen pomocí hudby.
Marián Kuffa je slovenský římskokatolický kněz. Věnuje se lidem na okraji společnosti. Je představeným Institutu Krista Velekněze.

Duchovní pořady

Premiéra: 2.9.2015

Výroba: 2015