I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Noční univerzita

PhDr. Jan Stříbrný - Češi v dramatech 2. světové války

Vzdělávací pořady

Premiéra: 11.11.2015

Výroba: 2015

Přednáška byla pronesena v rámci 25. ročníku Akademických týdnů konaných na Pavlátově louce u Nového Města nad Metují v roce 2015.
PhDr. Jan Stříbrný studoval na FF UK 1968–1973 (historie – čeština), tajné studium teologie  1980–1989. Zaměstnán ve Svazu protifašistických bojovníků (1974–1990), poté v Historickém  ústavu Armády ČR (1990–1994). V letech 1995–2013 pracoval v České  křesťanské akademii, v období 1996–2014 byl 2.viceprezidentem. V současné  době dokončuje Martyrologium katolické církve v českých zemích ve 20.  stol. Publikace (mj.): Duchovní v koncentračních táborech. In: Češi v nacistických  koncentračních táborech, káznicích a věznicích; Židovští vojenští duchovní  a židovská otázka včs. vojsku na západě v letech 1939–1945.  Příběh Alexandra Krause a JUDr. Hanuše Rebenwurzela-Rezka. In: Postavení a osudy židovského obyv. v Čechách a na Moravě v letech 1939–1945;  Katolická církev v českých zemích v čase dvou totalit. In: České církevní dějiny ve druhé polovině 20. století; hesla pro Lexikon für Theologie und Kirche, sv. 10.; příspěvek Die Rolle der Kirchen im Protektorat pro Collegium Carolinum.

Vzdělávací pořady

Premiéra: 11.11.2015

Výroba: 2015