I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Pro vita mundi

P. Prokop Petr Siostrzonek, OSB (2. díl)

Publicistika

Premiéra: 1.12.2019

Výroba: 2007

Hostem Rev. Jaroslava Kratky je P.Prokop Siostrzonek převor Břevnovského kláštera - Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze.Jako jediný vyslanec u nás dosud ilegálního řádu benediktinů jednal s úřady o navrácení břevnovského kláštera. Měl požehnání hlavy břevnovské benediktinské komunity arciopata Anastáze Opaska, který po emigraci v roce 1968 žil v klášteře v německém Rohru. Hned po 17. listopadu mu zavolal: „Prosím tě, postarej se v Praze o navrácení kláštera.“ Převoru Siostrzonkovi se ho podařilo získat zpátky během pouhých šesti měsíců. Obnova kláštera byla dokonce oceněna Cenou primátora za citlivý přístup k historickým objektům. Jeho zjev i vystupování možná trochu boří tradiční představy o mniších v kutně. Je to moderní mnich mladší generace, člověk se širokým spektrem zájmů.

Publicistika

Premiéra: 1.12.2019

Výroba: 2007