I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Matka Tereza - Pero v Boží ruce

Dramatická tvorba

Výroba: 2003

Dramatická tvorba

Výroba: 2003