I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Nikaragua - Dobrý pastýř, biskup David Zywiec

Dokumentaristika

Výroba: 2010

Dokumentaristika

Výroba: 2010