I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Jak potkávat svět

s Laďkou Košíkovou

Zábava

Premiéra: 2.3.2017

Výroba: 2017

V březnovém pořadu Jiřího Pavlici budeme sledovat, jak potkával svět Laďku Košíkovou a jak potkávala svět ona.
Narodila se v roce 1957 v Uherském Hradišti. Je absolventkou Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (1976 - 1980) a oboru taneční umění Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně (1991 - 1996). Ladislava Košíková se věnuje umělecké práci i pedagogické činnosti v oblasti tance.

V současné době vyučuje lidový tanec na JAMU, taneční výchovu na Pěveckém oddělení Státní konzervatoře Brno, gestiku a pohyb na Fakultě multimediálních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Taneční obor na ZUŠ Uherské Hradiště.

V roce 1992 se Ladislava Košíková stala choreografkou a následně uměleckou vedoucí taneční složky Hradišťanu. A právě v té době dochází ke spolupráci s Jiřím Pavlicou při tvorbě výrazných scénických pásem - O Slunovratu apod. V nich se její tvorba odklání od tradičního folklórního pojetí a přechází k volnějšímu scénickému ztvárnění, kde folklór figuruje jako inspirační zdroj.

V archivu tv Noe je uložen videopořad O Slunovratu, natočený v Uherském Hradišti a jeho okolí.

Zábava

Premiéra: 2.3.2017

Výroba: 2017