I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Ars Vaticana

Dokumentaristika

Premiéra: 3.8.2017

Výroba: 2017

Mariin kostel: Bazilika Santa Maria Maggiore se nachází na pahorku Esquilino a uchovává významné raně křesťanské památky, jako je ikona Salus Popoli Romani a zbytky jesliček, kde byl položen malý Ježíš.

Zrozena z popela: Objevíme zajímavosti a bohatství baziliky svatého Pavla Za Hradbami, gotický baldachýn, velikonoční svícen, památky uchráněné před ničivým požárem roku 1823, a také křížovou chodbu se vzácnými mozaikami.

Dokumentaristika

Premiéra: 3.8.2017

Výroba: 2017