I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Ars Vaticana

Dokumentaristika

Premiéra: 18.8.2017

Výroba: 2017

Zahrada otevřená všem: Prohlédneme si park papežských vil v Castel Gandolfo, který byl až dosud vyhrazen pouze papežům. Papež František otevřel tento komplex pro veřejnost, aby lidé mohli obdivovat přírodní a historické krásy míst spojených také s císařem Domicianem.

Fragmenty života římské říše: Sestoupíme do podzemí pod Lateránskou bazilikou, abychom objevili pozůstatky aristokratických domů, kasárna římských vojáků a konečně i raně křesťanskou baziliku zasvěcenou Spasiteli.

Dokumentaristika

Premiéra: 18.8.2017

Výroba: 2017