I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Ars Vaticana

Dokumentaristika

Premiéra: 24.8.2017

Výroba: 2017

Šebestiánova odvaha: Objevujeme baziliku zasvěcenou římskému vojákovi a křesťanskému mučedníkovi Šebestinánovi, která ční na římské cestě Appia Antica a původně byla zbudována k poctě svatého Petra a Pavla.

Bazilika kříže: Navštívíme římskou baziliku Svatého Kříže v Jeruzalémě, kterou nechala zbudovat svatá Helena k umístnění relikvií Kristova utrpení, od fragmentů z hrobu, část sloupu, u něhož byl bičován, až k tabulce s nápisem umístěným na kříži.

Dokumentaristika

Premiéra: 24.8.2017

Výroba: 2017