I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Ars Vaticana

Dokumentaristika

Premiéra: 7.9.2017

Výroba: 2017

V srdcích Římanů: Začínáme putování po významných mariánských ikonách uctívaných v římských kostelích, pod vedením archeoložky Alessandry Milelly. Začínáme ikonou „Salus Populi Romani“ v kapli Paolina baziliky Panny Marie Větší.

Panna z Fóra: Ve starobylé bazilice Santa Maria Nova budeme objevovat neuvěřitelnou historii nejstarší mariánské ikony na území Říma. Pochází z 5. století, ovšem ve 12. století byla překryta novým vyobrazením Panny Marie s Dítětem.

Dokumentaristika

Premiéra: 7.9.2017

Výroba: 2017