I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Ars Vaticana

Dokumentaristika

Premiéra: 14.9.2017

Výroba: 2017

Matka, která přijímá: Poznáme historii mariánské ikony z 11. století, která je uctívána v bazilice Panny Marie na Aracoeli, jednom z nejstarších míst křesťanského kultu v Římě. Archeoložka Milella uvádí: „Vzhledem k menším rozměrům dřevěné desky byla ikona patrně určena pro mnišskou komunitu.“,

Maria, Matka a Královna: Další zastavení při objevování mariánských ikon. Přiblížíme ikonu „Matky dobrotivé“ v bazilice Panny Marie v Zatibeří.

Dokumentaristika

Premiéra: 14.9.2017

Výroba: 2017