I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Ars Vaticana

Dokumentaristika

Premiéra: 5.10.2017

Výroba: 2017

Objevit bohatství Číny: Vydání 44 svazků kopií a reprodukcí písemností uložených ve Vatikánské apoštolské knihovně podává svědectví o vytrvalé činnosti misionářů na Východě.

Matka ukazuje cestu: Vzácná mozaiková ikona, před kterou svatý Ignác z Loyoly složil své řeholní sliby. Navštívíme římskou baziliku svatého Pavla Za Hradbami společně s archeoložkou Alessandrou Milellou.

Dokumentaristika

Premiéra: 5.10.2017

Výroba: 2017