I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Pod lampou

Jak mít radost ve Střední Evropě?

Publicistika

Premiéra: 8.2.2018

Výroba: 2018

Proč vlastně žijeme? Co hledáme a proč se spokojíme s málem? Víme ještě vůbec co je láska?Hostem kněz Karel Satoria.

Publicistika

Premiéra: 8.2.2018

Výroba: 2018