I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Pro vita mundi

P. JUDr. ICLic. Pavel Forgač, Obl.OT

Publicistika

Premiéra: 17.9.2018

Výroba: 2007

„Svěřil jsem Bohu bianco šek svého života.“

Poznat Boží vůli je vzácné, ale ještě vzácnější je ji naplnit. Cesta od poznání k naplnění může být někdy dlouhá - jak tomu bylo v životě hosta pořadu P. Pavla Forgače. Po úspěšných studiích na právnické fakultě a neméně úspěšné praxi v oboru nakonec zamířil do římského semináře.

Publicistika

Premiéra: 17.9.2018

Výroba: 2007