I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Svědectví syrské mystičky Myrny Nazzour ve Čeríně

Dokumentaristika

Výroba: 2018

Dokumentaristika

Výroba: 2018