I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

První křesťané

Velikáni víry - Svatý Augustin

Dokumentaristika

Premiéra: 22.12.2018

Výroba: 2009

Přístav Kartágo, rok 383. Jedna zarmoucená matka se dívá, jak odplouvá loď do Říma, v níž se vzdaluje její nejstarší syn... Nepodařilo se jí odjet s ním a hořce pláče… Tento syn ji trápí, odkdy se vrátil ze svých studií rétoriky a latiny. Vede sobecký život… Vyhledává slávu a světské požitky. Vzdálil se od víry. A teď ji oklamal…odjel tajně a ji zanechal na břehu… Její modlitby však budou vyslyšeny. Její syn se nejenom navrátí k víře: stane se jedním z největších církevních otců. Jeho díla budou inspirovat filosofy a teology. Bude pilířem západní kultury. Onen zbloudilý mladík z Kartága bude jednou svatým Augustinem z Hippa. A jeho matka, svatá Monika, se stane přímluvkyní těch, kdo se modlí za obrácení synů a manželů… Žvot a dílo svatého Augustina, jeho setkání se sv. Ambrožem v Miláně a boj proti manicheismu a pelagianismu, podrobně mapuje 6. díl našeho seriálu.

Dokumentaristika

Premiéra: 22.12.2018

Výroba: 2009