I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

První křesťané

Mniši, panny a poustevníci

Dokumentaristika

Premiéra: 29.12.2018

Výroba: 2009

Rozhlehlá egyptská poušť je místem, kam odcházejí poustevníci a anachoreti, aby zde v odloučenosti a odříkání položili základy východního mnišství. To stojí v opozici vůči pompéznosti a světské okázalosti velkých duchovních křesťanských center. Pavel Thébský, Antonín Poustevník, Pachomius a mnozí další se stali příkladem pro celé skupiny věřících, kteří se chtěli vrátit k autentickému evangeliu. Z poustevnického způsobu života vznikají později ve 4. a 5. století první komunity, cenobitské a mnišské osady se společnou řeholí, jejímž autorem je sv. Bazil Velký. O 100 později se mništství objevuje i na Západě, první klášter zde založil Eusebius z Vercelli. Následoval sv. Martin z Tours a především Benedikt z Nursie, autor slavné Řehole, která spojila modlitbu, liturgii, komunitní život a manuální práci.

Dokumentaristika

Premiéra: 29.12.2018

Výroba: 2009