I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Neboj se doplout aneb Umění doprovázet

O doprovázení svátostném i nesvátostném

Vzdělávací pořady

Premiéra: 26.12.2018

Výroba: 2018

Vzdělávací pořady

Premiéra: 26.12.2018

Výroba: 2018