I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Víra do kapsy

Žena v církvi

Publicistika

Premiéra: 22.12.2018

Výroba: 2018

Co potřebuje žena v církvi a v čem je její bohatství? Odpovědi jsme hledali s hosty Andreou Ábelovou z občanského sdružení Pre Rodiny, dominikánem Reginaldem Adriánem Slavkovským a manžely Horniakovými.

Publicistika

Premiéra: 22.12.2018

Výroba: 2018