I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Zpravodajské Noeviny

2. 5. 2019

Zpravodajství

Premiéra: 2.5.2019

Výroba: 2019

REPORTÁŽE


120 let od narození kardinála Františka Tomáška

120 let od narození kardinála Františka Tomáška si letos připomíná jeho rodná Studénka.Životní osudy, odkaz a dílo pražského arcibiskupa přibližuje veřejnosti výstava na zdejším zámku. A od letošního roku ponese jeho jméno také základní škola.


Ministrantský den v Olomouci

Olomouc zaplnili ministranti z celé arcidiecéze. Ministrantský den tu pro ně připravili bohoslovci z arcibiskupského semináře. Všichni společně prožili slavnostní mši svatou a zahráli si velkou zážitkovou hru. Mottem setkání byl verš: „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium.“


Kontaktní místo ČBK pro oběti zneužívání

Česká biskupská konference společně s konferencemi vyšších řeholních představených zahájila činnost kontaktního místa, jehož cílem je zprostředkovat péči a pomoc nezletilým a zranitelným osobám, které se staly obětí pohlavního zneužití duchovním či laikem.


Ochrana nezletilých v Košicích

Centrum pro pomoc nezletilým obětem zneužívání vzniklo také v Košicích. Na závažné téma se konal rovněž seminář v Aule svatých košických mučedníků. Záštitu nad ním převzal pomocný biskup Marek Forgáč.


Festival Fusiondary ve Vsetíně

Průvod mladých lidí z různých zemí Evropy a Spojených států amerických zahájil ve Vsetíně festival Fusiondary 2019. U nás vznikl Fusion před deseti lety v Havířově a spojil mladé bez rozdílu vyznání. Dává jim prostor k poznávání druhých i sebe sama.


Poděkování za lásku

V Těrchové se už po 15 krát konal koncert věnovaný sv. Janu Pavlu ll. - v neděli Božího milosrdenství.


Před volbami do Evropského parlamentu

Před blížícími se volbami do Evropského parlamentu uspořádala redakce Katolického týdeníku ve spolupráci s Radiem Proglas debatu s několika zkušenými europoslanci. Její záznam uslyší posluchači Radia Proglas a vybrané části zveřejní Katolický týdeník ve svém nejbližším vydání.

Z DIÁŘE


Zlín, 3. května

Koncert před poutí

Pouti ke cti patronů zlínské farnosti sv. Filipa a Jakuba předchází tradičně koncert. Letos vystoupí zlínská rodačka Dasha s doprovodem pěveckého sboru velehradského Stojanova gymnázia.


Cheb, 4. května

Hospicové postřižiny

Dárcovská akce ve prospěch hospice sv. Jiří probíhá na Chebsku s cílem podpořit jeho provoz. Zakončí ji ostříhání pěti odvážných žen na ježka, jednomu muži budou oholeny vlasy a vousy.


Plzeň, 5. května

Slavnosti svobody

Součástí Slavností svobody v Plzni bude mše svatá, kterou bude celebrovat biskup Tomáš Holub. Modlitbu za vojáky a padlé bojovníky za svobodu doplní slovem vojenský kaplan Jan Böhm.


Běleč, 5. května

Minulost, přítomnost, budoucnost

Setkání k devadesátému výročí založení Tábora Jana Amose Komenského v Bělči bude mít téma: „Minulost, přítomnost, budoucnost“. Zahrne program duchovní, kulturní i sportovní.


Bílovice nad Svitavou, 5. května

Požehnání hlaholice

Staroslovanské písmo hlaholice zdobí nové dveře bílovického kostela. Při slavnostní bohoslužbě budou dveře požehnány a poděkováno bude všem, kteří se o dílo zasloužili.


Svatý Hostýn, 5. května

Valná hromada Matice svatohostýnské

Valná hromada Matice svatohostýnské začne mší svatou v bazilice, celebrantem bude pomocný biskup olomoucký Josef Nuzík. V odpoledním koncertu zazní Podhostýnská mše Ladislava Moravetze.


Brno, 8. května

Pěší pouť do Křtin

Pěší pouť do Křtin začne v Brně – Obřanech. V poutním místě pak bude mši svatou celebrovat brněnský děkan a druhý prelát brněnské kapituly Mons. Václav Slouk.


Beskydy, 8. května

Poděkuj horám

Rozsáhlou úklidovou akci pořádá Spolek Čisté Beskydy. Na devíti sběrných místech budou koordinátoři s pytli na odpad, trasu si volí každý sám. Na úklid naváže party na Ostravici.


Zpravodajství

Premiéra: 2.5.2019

Výroba: 2019