I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

1. 5. 2019

Zpravodajství

Premiéra: 1.5.2019

Výroba: 2019

Závěr Svatého týdne v Jeruzalémě

V několika reportážích připomeneme hlavní události, kterými vyvrcholil Svatý týden v Jeruzalémě. Na Velký pátek se konala tradiční Křížová cesta ulicemi Starého města, následovalo smuteční procesí do baziliky Božího hrobu a v sobotu ráno se již slavila velikonoční vigilie. V neděli Zmrtvýchvstání Páně pak zazněla radostná zpráva: Kristus přemohl smrt a byl Vzkříšen!

 

Zjevení Vzkříšeného v Emmaus

Mnoho věřících se na Velikonoční pondělí shromáždilo ve vesnici Emmaus Al Qubeibeh, kde si připomenuli zjevení Vzkříšeného Ježíše učedníkům Simeonovi a Kleofášovi.

 

Velikonoční blahopřání mezi církvemi

Sídlo Kustodie Svaté země navštívily u příležitosti katolických Velikonoc delegace pravoslavných církví. Zazněla zde slova solidarity s věřícími na Srí Lance, kde došlo k teroristickým útokům.

Zpravodajství

Premiéra: 1.5.2019

Výroba: 2019