I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Zpravodajské Noeviny

14. 5. 2019

Zpravodajství

Premiéra: 14.5.2019

Výroba: 2019

REPORTÁŽE


Představené ženských řeholí v Římě

V Římě jednalo více než 800 zástupkyň ženských řeholních společenství z osmdesáti zemí. Motto plenárního shromáždění Mezinárodní unie řeholních představených bylo: Rozsévačky naděje. S jeho účastnicemi se na audienci ve Vatikánu setkal také papež František.


Před polední modlitbou Regina Coeli v Římě

Před polední modlitbou o čtvrté neděli velikonoční papež komentoval evangelium o Dobrém Pastýři, Ježíši, který je pozorný ke každému z nás, hledá nás, zná naše touhy a naděje i naše selhání a zklamání.


50 let scholy v Karviné

Schola v Karviné byla založena před padesáti lety. Půl století své existence oslavila při mši svaté a tradičním benefičním koncertem. Jeho výtěžek věnovala na podporu těžce nemocné Kačenky Machové.


Pěší pouť dětí do Obišovců

Už potřetí putovaly děti z Košic a okolí s rodiči, prarodiči, učiteli a kamarády pěšky do Obišovců. Pouť v chrámu Panny Marie Růžencové připomněla odkaz blahoslavené Anny Kolesárové.


Férová snídaně

Férová snídaně je největší česká akce na podporu fair trade a odpovědné spotřeby. Kromě Karviné lidé letos férově snídali na více než sto padesáti místech. Pikniková setkání v celé republice dokládají zájem o život pěstitelů v okolí i v dalekých zemích.


U stolu s papežem Františkem

Uprostřed návštěvnického ruchu výstavy Svět knihy v Praze byla za účasti apoštolského nuncia Charlese Daniela Balva a argentinského velvyslance Roberta Salafia uvedena do života nová kniha Karmelitánského nakladatelství U stolu s papežem Františkem.

Z DIÁŘE


Strakonice, 16. května

Žehnání zvonu sv. Jana Nepomuckého

Slavnost požehnání zvonu sv. Jana Nepomuckého se koná v kostele svaté Markéty ve Strakonicích. Hlavním celebrantem bude českobudějovický biskup Vlastimil Kročil.


Hradec Králové, 17. května

České šlechtické rody

Prvním hostem besed v Hradci Králové o českých šlechtických rodech bude významný evropský genealog aristokracie Martin Petiška. Promluví o šlechtě u nás i o svém otci Eduardu Petiškovi.


Kroměříž, 17. května

25 let církevní školy

25 let církevní základní školy v Kroměříži oslaví její žáci spolu se zaměstnanci. Oslavy zahájí mše svatá v kostele Panny Marie, odpoledne bude školní akademie a setkání s duchovními.


Staré Město, 17. května

Noční modlitební procesí

Noční modlitební procesí vyjde před půlnocí ze Starého Města na Velehrad s modlitbami za ochranu rodiny a nenarozeného života. Mši svatou v bazilice bude sloužit o. Pavel Dokládal.


Velehrad, 17. – 19. května

Absolventský Velehrad

Počtvrté se absolventi nejen vysokých škol setkají na Velehradě. Program se skládá z přednášek, workshopů, duchovního a kulturního programu i sportu, to vše s otázkou: Co je cíl?


Praha-Suchdol, 18. května

Ekumenická bohoslužba za krajinu

Ekumenická bohoslužba za krajinu bude na levém břehu Vltavy na zahradě nad Sedleckými skalami. Kázáním poslouží jáhen husitské církve Martin Gruber.

Následuje beseda na téma Napít se z řeky.


Plzeň, 18. května

Benefice pro Hospic sv. Lazara

Aukční večer výtvarných děl v Plzni povede licitátor Milan Dospěl z renomované Galerie Kodl. Výtěžek dražby bude připsán na sbírkový účet Hospice svatého Lazara.


Klokoty, 18. května

Pouť ke svatému Evženovi de Mazenod

Klokotská pouť k patronovi rozvrácených rodin svatému Evženovi de Mazenod začne přednáškou. Následují litanie a mše svatá. Odpoledne zazní chválová hudba, slovo i svědectví.Reportáže Rome reports:

Pope to nuns: You didn`t become nuns to be cleaners for a clergyman, no!

Pope in Regina Coeli: thank you mothers for your precious work in raising and protecting the family

Zpravodajství

Premiéra: 14.5.2019

Výroba: 2019