I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Zpravodajské Noeviny

16. 5. 2019

Zpravodajství

Premiéra: 16.5.2019

Výroba: 2019

REPORTÁŽE


Poutní místo Medžugorje

Z rozhodnutí papeže mohou farnosti pořádat poutě do Medžugorje. Rozhodnutí upřednostňuje dobré duchovní plody, které z dřívějších soukromých poutí vzešly: Lidé tam přijímají svátost smíření a vracejí se k víře.


Rázný čin papežského almužníka

Papežský almužníkkardinál Konrad Krajewski jedná jménem papeže o záležitostech týkajících se pomoci chudým. Po návratu z ostrova Lesbos do Říma zlomil pečeť na rozvaděči elektrického proudu a obnovil tak přívod energie do vybydleného domu.


Duchovní cvičení Radia Proglas

Do 15. května prožili zaměstnanci Radia Proglas společnou duchovní obnovu. Uskutečnila se ve Vranově u Brna, který je mariánským poutním místem.


Pohlednice z Nizozemska

Nizozemsko je krásná krajina plná zeleně, květů, vodních kanálů, větrných mlýnů a historických památek, muzeí a kostelů. Ne každý kostel však v současnosti slouží jako chrám pro věřící.


Sport pro Charitu

Speciálním basketbalovým biatlonem prošli klienti sociálně terapeutické dílny Radost opavské Charity v doprovodu hráčů prvoligového Basketbalového klubu Opava. A po téhle rozcvičce si to rozdali na palubovce v regulérním zápasu.


Festival Všemi směry

Festival Všemi směry pořádá každoročně Vyšší odborná škola publicistiky, kterou zřizuje Arcibiskupství pražské. Festival je inspirací nejenom pro studenty novinářských oborů. Letos nabídl i setkání s absolventy školy, kteří u novinařiny zůstali a ve svém oboru dosáhli výborných výsledků.


Pozvání mladých ekonomů do Assisi

Papež František vybízí ke změně v přístupu k ekonomice a mladé lidi žádá, aby se stali protagonisty této změny. Obrací se na mladé ekonomy a podnikatele, aby mu pomohli humanizovat ekonomický systém, který zapomněl sloužit lidem.Z DIÁŘE


Praha, 18. května

Má vlast cestami proměn

Putovní výstava o mnoha proměnách našeho domova bude tradičně zahájena v Praze na Vyšehradě. Po celý den bude pestrý kulturní program i nabídka regionálních specialit.


Kutná Hora, 18. května

Korunovační a Lužanská mše

V  chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře zazní Mozartova Korunovační mše a Lužanská mše Antonína Dvořáka. Účinkují Mladoboleslavský komorní orchestr, pěvecké sbory Ještěd a Boleslav a sólisté.


Vranov u Brna, 18. května

Koncert duchovní hudby

V kostele Narození Panny Marie ve Vranově u Brna zazní Dvořákovo Te Deum a Messa di Gloria Giacoma Pucciniho. Účinkují sólisté, soubor Czech Virtuosi a smíšený pěvecký sbor Rastislav.


Příbor, 18. května

Den se starými technologiemi

Staré technologie budou moci poznat návštěvníci muzea v Příboře. Den bude provázet lidová hudba v podání valašských muzikantů. K ochutnání budou jídla a nápoje třeba z kopřiv a žaludů.


Holešov, 18. května

Pouť smíření

Pouť Smíření bude zahájena v Holešově. V čele průvodu na Svatý Hostýn budou neseny ostatky sv. Jana Sarkandera, který býval holešovským farářem. Od jeho umučení uplynulo čtyři sta let.


Terezín, 19. května

Tryzna za oběti

Květiny, věnce, hudba i ticho na Národním hřbitově v Terezíně uctí památku obětí. Promluví předseda Senátu Jaroslav Kubera, zazní i slovo pamětníka, křesťanská a židovská modlitba a sborový zpěv.


Svatý Antonínek, 19. května

Vzpomínky na P. Antonína Šuránka

Před 90 lety byl P. Antonín Šuránek jmenován spirituálem kněžského semináře v Olomouci a deset let poté započal své dílo na sv. Antonínku. Připomene ho mše svatá a komponovaný pořad.


Provodov, 19. května

Pouť pracovníků ve zdravotnictví

Lékařům a dalším pracovníkům ve zdravotnictví je určena pouť v kostele Panny Marie Sněžné na Provodově. Mši svatou bude slavit P. Marek Orko Vácha. Poté zve na přednášku s diskuzí.

Reportáže Rome reports:

Pope authorizes pilgrimages to Medjugorje, but has doubts about the apparitions

Vatican`s Robin Hood cardinal divides opinion in Italy

Pope to visit Assisi to dialogue with young people about changing the economy

Zpravodajství

Premiéra: 16.5.2019

Výroba: 2019