I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Živě s Noe

Svatojánský zázrak ve Strakonicích a sv. Jan Nepomucký

Zábava

Premiéra: 16.5.2019

Výroba: 2019

Hosty na telefonu jsou: P. Zdeněk Wasserbauer, pomocný biskup a generální vikář pražské arcidiecéze - nástupce sv. Jana Nepomuckého, téma: svatý Jan Nepomucký a P. Roman Dvořák, farář ze Strakonic, téma: Svatojánský zázrak ve Strakonicích.

Zábava

Premiéra: 16.5.2019

Výroba: 2019