I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Zpravodajské Noeviny

5. 9. 2019

Zpravodajství

Premiéra: 5.9.2019

Výroba: 2019

REPORTÁŽE

 

Jmenování nových kardinálů

Na začátku září jmenoval papež František nové členy kardinálského kolegia.První zasedání konzistoře s novými členy bude 5. října. Dva  z nově jmenovaných už pro Svatý stolec na důležitých postech pracují.

 

Soukromá kaple v Třinci

Na rodinném pozemku v Třinci Osůvkách postavil otec Josef Kašper spolu se svými bratry kapli jako náhradu za zlikvidovaný kostel. I přes pokročilý věk sem jezdí pravidelně každou třetí neděli v měsíci sloužit mši svatou.

 

Obnovený kříž ve Staré Bělé

Na statku u Nováčků ve Staré Bělé byl obnoven kříž, který shodil mladík z party jdoucí kolem. Byl sice dopaden policií a později se částečně se podílel na úpravě okolí kříže, ale odvahu přijít na slavnostní požehnání už nenašel. Díky jeho činu se však sešlo mnoho sousedů.

 

Zahájení Svatováclavského hudebního festivalu

V zahajovacím koncertu Svatováclavského hudebního festivalu zaznělo v ostravské katedrále jen vzácně hrané oratorium Roberta Schumanna Ráj a Peri. K jeho provedení se spojila Filharmonie a Český filharmonický sbor Brno se zahraničními sólisty.

 

Brno a jeho chrámy

V polovině září skončí jedenáctý ročník projektu Brno a jeho chrámy. Na tři měsíce otevírá veřejnosti několik brněnských kostelů a nabízí také jejich komentované prohlídky.

 

Poslední rozloučení s Michalem Pometlo OFM

V pražském chrámu Panny Marie Sněžné se konalo poslední rozloučení s františkánským knězem Michalem Pometlo. V Praze působil od poloviny devadesátých let, byl oblíbeným zpovědníkem a duchovním rádcem. Podílel se na obnově liturgického prostoru v řadě kostelů v Čechách.

 

 

 

Z DIÁŘE

 

Štípa, 7. a 8. září

Hlavní pouť

Hlavní poutní slavnost ve Štípě začne mší svatou pro děti ve starém poutním kostelíku. Celebrantem mše svaté v neděli bude arcibiskup Jan Graubner. Atmosféru pouti doplní dechová hudba.

 

Králíky, 7. - 8. září

Pouť rodičů, kteří přišli o dítě

Na pouť na Horu Matky Boží v Králíkách jsou zváni všichni rodiče, prarodiče a další příbuzní, kterým do života vstoupila ztráta dítěte. Pouť už potřetí pořádá hospic Dítě v srdci.

 

Luže, 8. září

Chlumecká pouť „Švestková“

Třetí chlumecká pouť zvaná „švestková“ se koná ve východočeské Luži. Mši svatou bude celebrovat P. Tomáš Petráček. Bude mít rovněž přednášku o Misijním povolání církve v dějinách a dnes.

 

Skoky, 8. září

Poutní mše svatá

Ve Skokách bude poutní mši svatou k svátku Narození Panny Marie celebrovat emeritní biskup plzeňský František Radkovský. Koncelebrantem bude P. Vladimír Slámečka.

 

Spálov, 8. září

Hlavní pouť Narození Panny Marie

Pouť k narození Panny Marie se koná také ve Spálově na poutním místě Panna Maria ve skále. Začne pěším procesím od kostela, slavnostní mši svatou bude sloužit P. Mariusz Jonczyk.

 

Olomouc, 10. – 12. září

Spoutané církve

Mezinárodní vědecká konference v Olomouci připomene sedmdesáté výročí přijetí tzv. církevních zákonů v Československu. Pořádá ji pražský archiv a Univerzita Palackého.

 

Rožmitál pod Třemšínem, 11. – 12. září

Kostelnický kurz

Kurz pro kostelnice a kostelníky bude probíhat v Rožmitále pod Třemšínem. Bude se zabývat tématy v souvislosti s liturgií včetně památkové péče o umělecké liturgické předměty.

 

Havířov, do 27. září

Krásná jako kvítka …

Výstava prací z mezinárodní soutěže dětských kreseb a grafik je do konce září k vidění v Havířově. Letos má téma Lidé a zvířata a účastníky jsou děti ze čtrnácti nejen evropských zemí.

 

 

 

Reportáže Rome reports:

These are the 13 new members of the College of Cardinals

Zpravodajství

Premiéra: 5.9.2019

Výroba: 2019