I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

18. 9. 2019

Zpravodajství

Premiéra: 18.9.2019

Výroba: 2019

Svátek narození  Panny Marie

Na 8. září připadá svátek narození Panny Marie. Také v bazilice svaté Anny v Jeruzalémě se v tento den slavila mše svatá za účasti mnoha věřících.

 

S Mojžíšem na hoře Nebo

Místní křesťané a poutníci se vydali spolu s františkány oslavit svátek proroka Mojžíše na horu Nebo. Byla to příležitost obdivovat odtud krásy Svaté země.

 

Biblický festival v Ramalláhu

V Ramalláhu se konal první biblický festival. Součástí byla výstava, přednášky, hudba i vystoupení mládeže.

 

Ikony - Boží slovo v obrazech

V Jeruzalémě se nachází klášter benediktinek  na Olivové hoře, který je známý také díky ikonopiseckému umění. Opravdovým mistrem byla po dlouhá desetiletí sestra Marie-Paula, která zemřela letos v květnu. V jejím díle pokračuje sestra Marie Benedikta.

 

Zvláštní poutníci

O své dojmy a pocity z návštěvy Svaté země se s námi podělila skupina mladých nevidomých poutníků z Itálie. Na pozvání Kustodie Svaté země navštívili posvátná místa a setkali se také se studenty katolických škol pro nevidomé v Betlémě a Jeruzalémě.

Zpravodajství

Premiéra: 18.9.2019

Výroba: 2019