I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Živě s Noe

Rozhovor se senátorem MUDr. Lumírem Kantorem, primářem novorozeneckého odd. FN Olomouc.

Zábava

Premiéra: 10.10.2019

Výroba: 2019

Rozhovor se senátorem MUDr. Lumírem Kantorem, primářem novorozeneckého odd. FN Olomouc.

Zábava

Premiéra: 10.10.2019

Výroba: 2019