I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Světlo pro Evropu

Hoří Amazonie, ale hoří to i u nás...

Publicistika

Premiéra: 26.10.2019

Výroba: 2019

Od ledna do srpna 2019 byl počet požárů v Amazonii dvojnásobný, než tamtéž za stejné období minulého roku. Celková zasažená plocha je 45000 km2. Ačkoliv požár zasáhl jiný světadíl na druhé polokouli, ovlivňuje i naše podnebí. Jak je to možné? A jak se k tomu staví evropské společenství?

Publicistika

Premiéra: 26.10.2019

Výroba: 2019