I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Mše svatá z kostela Navštívení Panny Marie

Břeclav - Poštorná

Duchovní pořady

Premiéra: 3.11.2019

Výroba: 2019

Přenos mše svaté s putováním ostatků sv. Vincence z Paoly.

Duchovní pořady

Premiéra: 3.11.2019

Výroba: 2019