I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Světlo pro Evropu

Fond solidarity

Publicistika

Premiéra: 15.2.2020

Výroba: 2020

Při tvorbě rozpočtu Evropské unie můžete najít velmi zajímavou položku s názvem Fond solidarity. Ten byl zřízen v roce 2002, aby bylo možné v případě přírodních katastrof pomoci postiženým regionům. Zrovna v roce, kdy i Českou republiku zasáhly katastrofální povodně a ačkoliv jsme tehdy ještě nebyli členskou zemí, už jsme z tohoto fondu čerpali. Dodnes byl fond využit při 63 katastrofách, k nim patřily záplavy, lesní požáry, zemětřesení, bouře i období katastrofálního sucha. Pozvání Marka Hannibala přijal Stanislav Polčák.

Publicistika

Premiéra: 15.2.2020

Výroba: 2020