I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

20. 11. 2019

Zpravodajství

Premiéra: 20.11.2019

Výroba: 2019

Stoupá počet návštěvníků Svaté země

Také v posledních měsících se mnoho turistů z různých zemí světa vydalo do Svaté země. Nárůst návštěvníků, kteří touží vidět místa spojená s počátkem křesťanství, je na hlavních posvátných místech patrný na první pohled.


Chudí poutníci

Na pouť do Svaté země se vydala z Francie zvláštní skupina 45 osob. Mají za sebou zkušenost chudoby, život na ulici či pobyt ve vězení. Brigitte nám vyprávěla o svém životě, který se změnil po třech letech ve vězení.


Krása, jež uchvacuje srdce

Vesnice Battir je zapsána do seznamu světového kulturního dědictví Unesco. Udržuje se zde tradiční způsob zemědělského hospodaření s využitím nejstaršího zavlažovacího systému na světě.


Svatební písně v palestinské tradici

Naela Azzam Libbes se věnuje výzkumu palestinského folklóru. Vysvětluje, že umělecký žánr svatebních písní je zrcadlem, v němž se odrážejí zvyky, tradice i historické proměny palestinské společnosti.


Nová kniha o Kumránské jeskyni

I s odstupem 70 let od objevení Kumránských svitků mají archeologové stále mnoho otázek, na něž hledají ve skalách u Mrtvého moře odpovědi. V současné době vychází kniha, která přináší nejnovější soubor poznatků o tzv. „jeskyni 11“.

Zpravodajství

Premiéra: 20.11.2019

Výroba: 2019