I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Mše svatá z kostela sv. Václava

Ostrožská Nová Ves

Duchovní pořady

Premiéra: 22.12.2019

Výroba: 2019

Přenos bohoslužby z 4. neděle adventní. Celebruje P. Jan Žaluda, farář.

Duchovní pořady

Premiéra: 22.12.2019

Výroba: 2019