I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Mše svatá ze Svátku Svaté Rodiny

kostel sv. Jana a Pavla, Místek

Duchovní pořady

Premiéra: 29.12.2019

Výroba: 2019

Přenos bohoslužby, celebruje P. Daniel Vícha, farář - děkan v Místku.Hudební dorpovod: Místecký chrámový sbor Cantores Domini, hraje Musica Templi Orchestra. Sólo Miroslava Vavrušová, Tatiana Tvrdá.
Zazněla Missa brevis in F "Jugendmesse" Josepha Haydna.

Duchovní pořady

Premiéra: 29.12.2019

Výroba: 2019