I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

V souvislostech - Dominika Špaňhelová: Pro dobro společnosti

Publicistika

Premiéra: 4.1.2020

Výroba: 2019

Jaké to je pomáhat druhým "jen tak", aniž bychom za svoji činnost očekávali cokoli zpět? O tom bude V souvislostech hovořit Veronika Sedláčková s Dominikou Špaňhelovou, členkou organizačního týmu Sum­merJ­ob. Při této  dob­ro­vol­nic­ké bri­gá­dě v obcích čes­ké­ho po­hra­ni­čí kaž­dý rok po­má­há na 150 mla­dých dob­ro­vol­ní­ků míst­ním oby­va­te­lům.

Publicistika

Premiéra: 4.1.2020

Výroba: 2019