I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Zpravodajské Noeviny

7. 1. 2020

Zpravodajství

Premiéra: 7.1.2020

Výroba: 2020

REPORTÁŽE


100 let papežské etiopské koleje

Papežská Etiopská kolej slaví sto let od svého založení, při té příležitosti ji navštíví papež František Od roku 1919 prošlo tímto seminářem, který se nachází ve Vatikánských zahradách, téměř tři sta studentů. Papežova mimořádná návštěva připomene rovněž první výročí ustavení nového rektora této koleje.


Kubánská sakrální hudba

Aland a Teresa pocházejí z Kuby. Věnují se sakrální hudbě, latinskoamerické hudbě z období baroka. Díky své práci procestovali polovinu světa, ale víru našli doma.


Tříkrálová sbírka

Koledníci Tříkrálové sbírky v Suché Lozi dostali požehnání na cestu ve svém kostele a v sousední Bystřici pod Lopeníkem zase ve škole. Odměnou jim vedle dobrého pocitu mohly být i sladkosti od spoluobčanů a v příštích dnech bruslení, plavání a kino, které pro ně připravuje Charita Uherský Brod.


30 let Charity Jablunkov

Přípravy na Křikrálovou sbírku kolednícj na Jablunkovsku nepodceňují. V krásném beskydském prostředí působí Charita Jablunkov již 20 let.


Slavnostní koncert ve Staré Boleslavi

Po rozsáhlé obnově byla na nový rok slavnostně znovuotevřena bazilika Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi a na původní místo v ní bylo uloženo Palladium země české. Kapitula sv. Kosmy a Damiána připravila pro slavnostní chvíle také Novoroční koncert.


Krásné madony v Praze

Od prosince do 19. dubna je v pražském Anežském klášteře otevřena výstava nazvaná Krásné madony. Jedinečná expozice s Mariánskou tématikou je vrcholem loňského výstavního programu Národní galerie. Vystavená díla zapůjčila hlavně rakouská muzea a galerie, ale zastoupen je také pařížský Louvre a další evropské instituce.


Tříkrálová sbírka pokračuje

Charitní Tříkrálová sbírka probíhá v celé republice do 14. ledna. Také letos je koledování spojené s fotosoutěží, tentokrát na téma Dvacáté narozeniny Tříkrálové sbírky. Z DIÁŘE


České Budějovice, od 8. ledna

Manželské večery

Kurz Manželské večery bude v českobudějovické farnosti svatého Vojtěcha už počtvrté. Manželské dvojice v nich mohou oživit svůj vztah, popovídat si a také si dát dobrou večeři při svíčkách.


Rajhrad, 9. - 12. ledna

Duchovní obnova s tvorbou ikon

V průběhu duchovní obnovy v klášteře sester Těšitelek v Rajhradě si budou moci účastníci vytvořit vlastní ikonu. Práci v dílně bude doprovázet duchovní hudba a duchovní slovo.


Praha, 11. ledna

100 let Církve československé husitské

Sto let od vyhlášení Církve československé husitské připomene slavnostní bohoslužba v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí. Povede ji biskupský sbor v čele s patriarchou.


Praha, 11. ledna

Ježíš vnitřní učitel

Anglický benediktýn Laurence Freeman je ředitelem Světového společenství pro křesťanskou meditaci. Po přednášce a meditaci v kostele Pražského jezulátka bude uvedena jeho kniha Ježíš vnitřní učitel.


Ostrava, 11. a 12. ledna

Novoroční koncert

V kostele Panny Marie Královny v Ostravě budou v novoročním koncertu účinkovat žáci a učitelé Základní umělecké školy Eduarda Marhuly a partnerský sbor z Polska. V neděli vystoupí dětský sbor.


Praha, 14. ledna

Přednáška Stanislava Komárka

Cyklus Člověk v dialogu pokračuje v kostele Pražského jezulátka, přednáškou biologa, filosofa a spisovatele prof. Stanislava Komárka. Držitel Ceny Toma Stopparda působí na Univerzitě Karlově.


Sušice, 15. ledna

Jak a jakého jsem potkal Boha?

Salesiánský kněz, rocker, pedagog a biblista Ladislav Heryán bude předsedat mši svaté v Sušici. V následné přednášce přiblíží svůj život a hledání Boha, bude i čas na dotazy a autogramiádu.


Roztoky u Prahy, do 2. února

Kuchyňky a pokojíčky…

Výstava v Roztokách mapuje vývoj specifického druhu hračky od konce 19. století do osmdesátých let století minulého. Expozice je poučná i velmi vstřícná dětským návštěvníkům.Reportáže Rome reports:

Pope to celebrate 100 years of Pontifical Ethiopian College inside Vatican

We entered the Church through indigenous languages

Zpravodajství

Premiéra: 7.1.2020

Výroba: 2020