I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Zpravodajské Noeviny

14. 1. 2020

Zpravodajství

Premiéra: 14.1.2020

Výroba: 2020

REPORTÁŽE


Křestní mše svatá v Sixtinské kapli

Při křestní mši svaté v Sixtinské kapli udělil papež František svátost křtu 32 dětem. Papežova promluva se nesla v duchu rodinné slavnosti. V homilii položil důraz na sílu Ducha získávanou ve křtu a vysvětlil, proč je důležité pokřtít děti brzy po narození.


Američtí biskupové ve Vatikánu

Biskupové z jižních států Sverní Ameriky se při návštěvě „ad limina“ setkali s papežem Františkem. Mohli se s ním podělit i o své zkušenosti a myšlenky. Jedním z nich byl biskup z Knoxville ve státě Tennessee Richard Stika.


Hody s právem součástí národního dědictví

Na seznam Nemateriálního dědictví České republiky byly zapsány tradiční hody s právem na Uherskohradišťsku. Jejich zapsání na prestižní seznam navrhlo Slovácké muzeum v Uherském Hradišti.


Meditace s Laurencem Freemanem

Do Prahy zavítal irský benediktýn Laurence Freeman, aby české veřejnosti představil základy křesťanské meditace. Součástí večera v kostele Pražského Jezulátka byla kromě přednáškytaké ukázka meditační praxe. Byla rovněž uvedena Freemanova nová kniha „Ježíš vnitřní učitel“


Výstava spolku Člověk a víra

Člověk a víra je společenství fotografů, kteří pojali svého koníčka jako službu církvi a lidem. Jejich snímky můžete vidět na farních nebo diecézních webech, facebucích, v Katolickém týdeníku i ve zpravodajství televize Noe. Výběr fotek putující republikou je v současné době v Ostravské katedrále.


Koledování u jesliček

Kostel Povýšení svatého kříže v Karviné se na svátek křtu páně naposledy rozezněl koledami u jesliček, Zpívat mohli všichni, ale také se mohli jen zaposlouchat do písní sboru, scholy nebo těch nejmenších ve scholičce.Tříkrálový koncert v Českém Brodu

Tříkrálový koncert v Českém Brodu připravila farnost ve spolupráci se základní uměleckou školou. Konal se v kostele sv. Gotharda a účinkovali žáci a učitelé školy. Výtěžek z dobrovolného vstupného podpoří charitní Tříkrálovou sbírku.
Z DIÁŘE


Plzeň, 18. ledna

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří v Církevní střední škole v Plzni nabídne i ukázky divadelního představení, sborového zpěvu a odborných činností. Zájemci nahlédnou také do příprav na přijímací a maturitní zkoušky.


Hradec Králové, 18. ledna

Benefiční křesťanský bál

Benefiční křesťanský bál v Hradci Králové bude ve velkém i malém sále Adalbertina. Bude hrát Lucky Band a Electrophonix. Výtěžek plesu podpoří hradeckou Speciální školu.


Brno, 18. ledna

Duchovní setkání pro rozvedené

Duchovní setkání pro rozvedené pořádá Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně. Mše svatá bude v kapli Zvěstování Páně v katedrále. Setkáním bude provázet kanovník Petr Šikula.


Praha, 19. ledna

Svátosti v církevním právu…

Na téma „Svátosti v církevním právu. Boží dary nebo paragrafy?“ bude v Praze přednášet doc. Stanislav Přibyl. Přednáška se koná ve farnosti u kostela Panny Marie Královny míru ve Lhotce.


Pardubice, 19. ledna

Beseda o Mary´s meals

Na besedu o projektu Mary’s Meals zve Salesiánské středisko mládeže v Pardubicích. Projekt poskytuje dětem v nejchudších částech světa jídlo v návaznosti na vzdělávání s cílem zajistit jim lepší budoucnost.


Velehrad, 19. ledna

Mše svatá za jednotu křesťanů

Pouť k Panně Marii - Matce jednoty křesťanů se na začátku Týdne modliteb za jednotu křesťanů uskuteční na Velehradě. Mši svatou bude slavit pomocný biskup olomoucký Antonín Basler. 


Praha, 20. ledna

Ekumenická slavnost

Ekumenické slavnosti v kostele sv. Vojtěcha v Praze se zúčastní čeští a moravští biskupové a představitelé křesťanských církví. Předsedat jí bude arcibiskup Jan Graubner, kázat bude Daniel Ženatý.


Ostrava, 20. ledna

Beethoven: Hammerklaviersonáta

Na koncertu v Ostravě vystoupí pozoruhodný francouzský pianista a matematik Pierre-Laurent Aimard. Do programu svého recitálu zařadil i Beethovenovu skladbu Hammerklaviersonáta.

Reportáže Rome reports:

Pope baptizes 32 children in Sistine Chapel: Baptizing a child is an act of justice

Tennessee bishop shared humorous moment with Pope Francis during “ad limina”

Zpravodajství

Premiéra: 14.1.2020

Výroba: 2020