I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Zpravodajské Noeviny

23. 1. 2020

Zpravodajství

Premiéra: 23.1.2020

Výroba: 2020

Zpravodajské noeviny přinášejí dobré zprávy z událostí napříč celou Českou republikou, ale i ze zahraničí. Zpravodajství vysíláme v premiéře každé úterý a čtvrtek. Do redakce na adresu noeviny@tvnoe.cz je možné zasílat tipy na zajímavé události a aktuality, dále je možné se na této adrese přihlásit k externí spolupráci.

Středeční generální audienci věnoval papež František Týdnu modliteb za jednotu křesťanů. Letos připomíná příběh ztroskotání lodi se svatým Pavlem na palubě. Bible popisuje přívětivost obyvatel Malty vůči ztroskotancům. Papež křesťany požádal, aby následovali jejich příklad.

Prostory jednoho z kostelů v centru Říma jsou nově otevřené 24 hodin denně těm, kteří to nejvíce potřebují: lidem bez domova. Noclehárna s novými jednoduchými postelemi umožňuje devadesáti lidem trávit zimní noci pod střechou. To vše díky španělské nevládní organizaci Poslové míru.

Krátké zprávy ze zahraničí připomínají Světové ekonomické fórum, návrat arcibiskupa Cyrila Vasiľa na Slovensko a Mezinárodní den obětí holocaustu.

Slavnostní děkovná mše svatá ke stému výročí narození zakladatelky hnutí Fokoláre Chiary Lubichové se konala v pražské katedrále. Na osobní setkání se zakladatelkou hnutí Fokoláre vzpomíná Mons.František Radkovský, emeritní biskup plzeňský

Třicet let působí na severní Moravě Slezská diakonie. O její činnosti hovoří současná ředitelka Zuzana Filipková, emeritní ředitel Česlav Santarius a další pracovníci.

Sbírka ve prospěch Charity Zábřeh, 800 let od narození Zdislavy z Lemberka a úmrtí politického vězně a dlouholetého správce poutního místa Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor jsou obsahem krátkých zpráv z domova.

V Týdnu modliteb za jednotu křesťanů připravilo ekumenickou bohoslužbu v Brně sedm farností a sborů, konala se v kostele svatého Jakuba. Zúčastnili se jí mimo jiné Mons. Václav Slouk, farář římskokatolické církve, Jiří Gruber, kazatel Českobratrské církve evangelické a reverend Jaroslav Kratka, farář Evangelické církve a.v.

Pozvánky z diáře zvou na Den otevřených dveří Evangelické teologické fakulty v Praze, přednášku historika Jaroslava Šebka v Třeboni, koncert k zahájení roku sv. Jana Sarkandra v Olomouci a vzpomínku na P. Josefa Toufara ve Valdicích a další akce.

Reportáž agentury Rome reports je o nové expozici uměleckých děl ze 17. století v římském muzeu Palazzo Barberini.Reportáže Rome reports:

Pope asks Christians from all denominations to welcome migrants with hospitality

Parish in Rome opens 24/7 to welcome homeless

Caravaggio masterpieces on display in new exhibition in Rome


Zpravodajství

Premiéra: 23.1.2020

Výroba: 2020