I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Zpravodajské Noeviny

28. 1. 2020

Zpravodajství

Premiéra: 28.1.2020

Výroba: 2020

REPORTÁŽEModlitba za jednotu křesťanů

Týden modliteb za jednotu křesťanů zakončila bohoslužba nešpor v bazilice svatého Pavla za hradbami. Tématem letošního Týdne byl verš ze Skutků apoštolů „Zachovali se k nám neobyčejně laskavě“.


Neděle Božího slova

Neděle Božího slova se slavila letos poprvé, a to 26. ledna. Mši svatou ve svatopetrské bazilice doprovázely významné symboly, například pult používaný při Druhém vatikánském koncilu a kniha Evangelia vystavená před oltářem.


Rok svatého Jana Sarkandra v Olomouci

Poděkováním manželům Gruberovým za nový klavír, který darovali olomouckému arcibiskupství, byl zahájen koncert otevírající jubilejní rok sv. Jana Sarkandra.


Grafický kabinet Národní galerie

Sbírka grafiky a kresby naší Národní galerie patří k největším a nejvýznamnějším v Evropě. Aby ji přiblížila veřejnosti, zřídila galerie ve Schwarzenberském paláci grafický kabinet, ve kterém bude vystavené exponáty pravidelně obměňovat.


Futsalový turnaj ministrantů

První Násedlovice, druhé Mutěnice, třetí Hroznová Lhota – takové jsou výsledky devátého ročníku futsalového ministrantského turnaje, který se uskutečnil v Moravském Písku.


Krojový ples ve Vlčnově

Na tradičním krojovém plese ve Vlčnově se představil nový král, který se svou družinou pojede na konci května Vlčnovskou jízdu králů. Tím letošním se stal devítiletý Josef Pavelčík, přezdívaný Pepík z búd. Představilo se také dvanáct chlapců – legrútů, kteří s ním pojedou na koních, a stejný počet dívek.
Z DIÁŘE


Praha, od 31. ledna

KOMenský v KOMiksu

Výstava KOMenský v KOMiksu bude otevřena v Národním pedagogickém muzeu v Praze. Jako jedna z mnoha akcí letos připomene významná Komenského výročí.


Tábor-Klokoty, 1. února

Hromniční pouť otců a matek

O požehnání pro děti, jejich ochranu a dar víry budou prosit otcové a matky v poutním místě Klokoty. Mši svatou bude sloužit P. Jan Hamberger, který také požehná svíce. Bude i průvod a zásvětná modlitba.


Šternberk, 1. února

Hromniční pouť matek

Velkou obětní svíci jako prosbu za ochranu a dar víry pro své děti a za odvrácení zla od svých rodin přinesou také letos matky z celé republiky před sochu madony ve Šternberku.


Střílky, 2. února

250 let posvěcení kostela

Dvě stě padesát let posvěcení svého kostela Nanebevzetí Panny Marie oslaví farníci ve Střílkách. Mši svatou bude celebrovat biskup Josef Nuzík. Po obědě bude další program.


Plzeň, 3. února

Mše svatá pro přátele bez domova

Mše svatá pro přátele bez domova a jejich přátele bude v poledne v kostele U Ježíška v Plzni. Po bohoslužbě bude následovat občerstvení pro všechny a další zajímavý program.


Olomouc, od 3. února

Život na Haiti

Velkoformátové fotografie Jiřího Pasze přibližují drsný život obyvatel na ostrově Haiti. K vidění budou na výstavě, kterou ve Vědecké knihovně v Olomouci připravila Charita.


Český Těšín, 7. - 9. února

Život z eucharistie

Duchovní obnovu v Českém Těšíně povede biskupský vikář pro duchovní povolání o. Adam Rucki. Zaměří se na eucharistii jako pramen a korunu křesťanského života i životní styl.


Svatá Hora, do 29. února

Madony v kovu a z kovu

Výstava madon je v prostoru běžně nepřístupného proboštství na Svaté Hoře. Spolu s expozicí návštěvníci uvidí také nově zrestaurované podlahové barokní hodiny i chodbu proboštství.

Reportáže Rome reports:

Pope Francis prays with leaders of different Christian denominations

Pope Francis gifts 60 Bibles on first Sunday of the Word of God

Zpravodajství

Premiéra: 28.1.2020

Výroba: 2020