I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Zpravodajské Noeviny

30. 1. 2020

Zpravodajství

Premiéra: 30.1.2020

Výroba: 2020

REPORTÁŽE


Stáří jako bohatství

Ve Vatikánu se koná první vatikánský kongres o pastoraci seniorů. Pět set odborníků ze šedesáti zemí hledá odpovědi na otázky související se stárnutím populace. Papež František o stáří mluví často nejen jako o problému:.


Žehnání biskupského gymnázia

Stavební práce v Biskupském gymnáziu v Ostravě uzavřela malá slavnost s účastí hostů z biskupství a hejtmanství i zástupců firmy, která je realizovala: Nový bezbariérový přístup s výtahem a odborné učebny požehnal pomocný biskup Martin David.


Setkání kazatelů Evangelické církve

Více než stoletou tradici má setkávání kazatelů a kazatelek Evangelické církve, organizované jejich stavovským spolkem. Kontinuitu přetrhla jenom nacistická a komunistická totalita. Od obnovení činnosti v roce 1990 poskytuje spolek svým členům opět možnost vzdělávání a sdílení.


Tříkrálová sbírka ve fotografiích

Částka vykoledovaná v letošní Tříkrálové sbírce ještě není konečná, aktuálně je na jejím kontě více než 127 a půl milionu korun. Veliký dík patří dárcům i všem koledníkům. Charita Opava jim každoročně děkuje na setkání, při kterém také vyhlašuje vítěze soutěže o nejlepší tříkrálové selfí a fotografie.


Beseda o současném Libanonu

Přednášku nazvanou Bětčina cesta za uprchlíky do Libanonu mohli slyšet posluchači v Praze, Plzni, Vyškově, Bojkovicích a v lednu také u Jezuitů v Brně.


Na pomoc Iráku

Slavnostní benefiční koncert v Arcibiskupském paláci zahájil v Olomouci oslavy roku svatého Jana Sarkandra, jednoho z patronů olomoucké arcidiecéze. Po požehnání nového klavíru předneslo ve zcela zaplněhném sále Trio Martinů skladby Ludwiga van Beethovena a Bedřicha Smetany. Výtěžek benefičního koncertu s dobrovolným vstupným přesáhl částku 28 tisíc korun.
Z DIÁŘE


Znojmo – Rajhrad, do 2. února  

Zimní putování

Ve Znojmě začalo pěší zimní putování přes Moravský Krumlov do Rajhradu. Na cyrilometodějské stezce čekají poutníky mnohá zastavení a v cíli cesty Santiniho benediktinské opatství.


Brno, 3. února

Hranice (nejen) v partnerských vztazích

Kurz v Brně chce učit partnerské páry i jednotlivce tomu, jak hranice pomáhají vymezit naši zodpovědnost a jak se chránit před nevhodnými zásahy druhých. Jádrem večera jsou praktická cvičení.


Olomouc, 3. února

Setkání u studny

Hostem Setkání u studny bude malíř a restaurátor Radomír Surma. Jeho profese ho zavedla do rozmanitých pracovních oborů, o čemž dovede poutavě vyprávět. Koná se v Arcibiskupském paláci v Olomouci.


Písek, 4. února

Domácí hospic Athelas

V Písku budou slavnostně otevřeny nové prostory Domácího hospice Athelas. Domácí hospic funguje šestým rokem jako středisko Husitské diakonie. Poskytuje pomoc i poradenství.


Praha, 5. února

Stav a perspektivy naší společnosti

V Praze bude po mši svaté v kostele v Emauzích autorské čtení a autogramiáda nové knihy prof. Petra Piťhy. Zabývá se celospolečenským problémem zhroucení hierarchie hodnot.


Ostrava, 10. února

Večer mladých

Hostem večera mladých v Ostravě bude kaplan z Trstěné P. Branislav Kožuch. Na Oravě vede centrum mládeže, nebojí se dělat nové věci a jeho nadšení a nasazení je inspirativní a vysoce nakažlivé.

Třebíč, 11. února

Dílo Clary Schumannové

Preludia, fugy a další skladby romantické skladatelky Clary Schumannové přednese v Třebíči klavíristka Petra Matějová. Na koncert v rámci Třebíčských nokturn zve soubor Musica Florea.


Litoměřice, do 8. března

Na rozhraní času

V Litoměřicích je k vidění výstava „Na rozhraní času - litoměřický biskup Emanuel Arnošt z Valdštejna“. Připomíná 260 let od jeho jmenování biskupem a 230 roků od jeho smrti. 

Reportáže Rome reports:

Global experts meet in Vatican to discuss challenges elderly people face

Zpravodajství

Premiéra: 30.1.2020

Výroba: 2020