I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Biblická studna

Publicistika

Premiéra: 3.2.2020

Výroba: 2020

Cílem pořadu je prostřednictvím rozhovorů s biblisty, teology a duchovními poskytnout divákům impulzy k přemýšlení o vlastním vztahu k Bohu i podněty ke změně životních postojů.

Hostem je biblista Viktor Ber, který učí na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Společně s moderátorem Petrem Vaďurou bude promýšlet Knihu smlouvy ze Druhé knihy Mojžíšovy ze Starého zákona (text: Kniha smlouvy – Exodus 20,22 – 23,33).  

Publicistika

Premiéra: 3.2.2020

Výroba: 2020