I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

19. 2. 2020

Zpravodajství

Premiéra: 19.2.2020

Výroba: 2020

Pouť uprostřed zimy

Podle ročního období může poutník zažít ve Svaté zemi velké horko, nebo zimu a déšť. I příroda a počasí patří mezi výzvy, na které se každý návštěvník Ježíšovy země musí připravit.


Maronité slavili svátek sv. Marona

Maronitská církev ve Svaté zemi slavila 8. února památku svého patrona. Mši svatou slavil v Jeruzalémě mos. Musa Al Haj, maronitský biskup Haify a Svaté země.


Sňatky mezi příbuznými v Palestině

Tradice a sociální zvyky v Palestině mají podíl na tom, že 45% uzavřených sňatků tvoří sňatky mezi pokrevnými příbuznými. To však způsobuje genetické poruchy.


Skutečný portrét svatého Františka?

Někdy v letech 1223 a 1224 navštívil sv. František klášter v Subiaku nedaleko Říma. Při této příležitosti jeden zdejší mnich vytvořil portrét, který je pokládán za nejvěrnější zachycení podoby světce z Assisi.


Centrum pro postižené v Betlémě

Zařízení s názvem Piccirillo Handicraf Center v Betlémě pomáhá sociálně znevýhodněným a postiženým osobám. Některým se dokonce podaří uplatnit v řemeslné rukodělné výrobě.

Zpravodajství

Premiéra: 19.2.2020

Výroba: 2020