I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Zpravodajské Noeviny

17. 3. 2020

Zpravodajství

Premiéra: 17.3.2020

Výroba: 2020

REPORTÁŽE

 

Nedělní modlitba Anděl Páně

Nedělní modlitbu Anděl Páně se papež František modlil opět v knihovně Apoštolského paláce. Nejprve poděkoval kněžím, kteří v těchto těžkých časech zůstávají věřícím nablízku.

 

Vzpomínka na mučedníky naší doby

Kostel svatého Bartoloměje na Tiberském ostrově v Římě uchovává památku mučedníků, kteří ve 20. a 21. století zemřeli kvůli víře. Většina z nich nejsou světci, ale svou krev prolili proto, že byli křesťany.

 

Mše svaté ve výjimečné situaci

V době, kdy kvůli šíření koronaviru nelze v kostelích konat veřejné bohoslužby, přesunula řada kněží svoji pastorační činnost na internet.

 

Příští průvodci Arcibiskupským palácem

Turistický ruch sice vzhledem k současné situaci utichl. Ještě před tím však Centrum pro kulturu Arcibiskupství olomouckého vybíralo vhodné kandidáty na pozici průvodců a pracovníků turistického informačního centra v Arcibiskupském paláci pro rok 2020.


Víra a nevíra podle José Casanovy

Minulý týden navštívil Prahu přední americký sociolog náboženství José Casanova. Na své přednášce hovořil o vybraných aspektech víry a nevíry v současné globální době. Setkání se uskutečnilo v rámci projektu „Víra a přesvědčení nevěřících”.


Film jako zdravotní terapie

Více než dvacet let pomáhá Domov Mladá v Milovicích u Prahy zdravotně postiženým lidem začlenit se do běžné společnosti. Vedle každodenní péče nabízí i speciální aktivity, třeba i každoroční natáčení hraného filmu.


Slávek Klecandr a jeho písničky

Oboroh je, podle slovníku, primitivní přístřeší na čtyřech kůlech, kde najde zvěř v zimě potravu a člověk útočiště v čase nepohody. Kapelu Oboroh nám svou hudbou přináší pohodu již 31 let.

Reportáže z Rome reports:

Pope at Angelus thanks priests who have found creative ways to stay close to people

Relics in Rome remember Christians killed in attack against churches

Zpravodajství

Premiéra: 17.3.2020

Výroba: 2020